Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Grønland er ikke medlem af Schengen hvilket betyder, at selvom man har et Schengen-visum giver dette ikke automatisk adgang til Grønland. Der er dog indgået en særlig aftale som gør, at EU-borgere kan rejse til Grønland uden at skulle vise pas. Det samme gør sig gældende for nordiske statsborgere.

Med hensyn til ikke-EU-borgere, der kommer fra visumpligtige lande, skal disse først søge visum ved Udlændingestyrelsen i Danmark hvis de ønsker at rejse til Grønland. Betingelserne for at få udstedt et sådan visum er med enkelte undtagelser de samme som visum for Danmark.

For at se en liste over visumpligtige lande og for at læse mere om reglerne for visum, henvises til Udlændingestyrelsens hjemmeside: nyidanmark.dk

Visum

Når man rejser til Grønland med medicin stilles der ikke krav om at medbringe pillepas som dokumentation for, at medicinen er til eget brug, men dette anbefales dog for at sikre sig, at ens medicin kan bringes ind i landet.

Pillepas