Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Grønlands Repræsentation

i København

     Grønlandske Huse

     Indførsel af dyr

                    Hunde

                    Katte

                    Kaniner

                    Papegøjer

                    Andre dyr

     Visum og Pillepas

     Kursus for Nyansatte

     Mødelokaler

     Nyhedsbrev

     Kontakt personalet

     Sagsområder / Afdelinger


Grønlands Repræsentation

i Bruxelles

Grønlands Repræsentation

i Washington DC

Naalakkersuisut

Government of Greenland

Indførsel af dyr - PAPEGØJER

Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret og attest samt erklæring skal ledsage dyret under rejsen.

  1. Sundhedsattest fra en dyrlæger, der højst må være 14 dage gammel
  2. Erklæring fra ejer om isolation af pågældende fugl, 14 dage før afrejsen

Grønlands Repræsentation kan kun udstede tilladelse til indførsel af papegøjer, når følgende krav er opfyldt: