Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Grønlands Repræsentation

i København

     Grønlandske Huse

     Indførsel af dyr

                    Hunde

                    Katte

                    Kaniner

                    Papegøjer

                    Andre dyr

     Visum og Pillepas

     Kursus for Nyansatte

     Mødelokaler

     Nyhedsbrev

     Kontakt personalet

     Sagsområder / Afdelinger


Grønlands Repræsentation

i Bruxelles

Grønlands Repræsentation

i Washington DC

Naalakkersuisut

Government of Greenland

Der skal tilladelse til indførsel af dyr til Grønland.

Hent Vejledende retningslinier for indførsel af dyr og vegetabiier til Grønland

Anmodning om tilladelse til indførsel af dyr skal gives til Grønlands Repræsentation i god tid før udrejsen.

Med anmodningen skal følge alle de fornødne attester, se særskilte faneblade for hver dyregruppe. Manglende attester og andre papirer kan forlænge og besværliggøre sagsbehandlingen, til gene for alle parter.

Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen. Manglende indførselstilladelse kan medføre, at et medbragt dyr kan blive afvist ved afrejsen.

Der henvises i øvrigt til den grønlanske borgerportal www.Sullissivik.gl, hvor man kan komme i kontakt med ens egen kommune, bl.a. med henblik på ansøgning om et dyrehold.

Indførsel af dyr

Grønlands Repræsentation

Strandgade 91

DK-1401  København K

Tlf.:   +45 3283 3800

Fax:  +45 3283 3801

Mail: klik her