Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Grønlands Repræsentation

i København

     Grønlandske Huse

     Indførsel af dyr

                    Hunde

                    Katte

                    Kaniner

                    Papegøjer

                    Andre dyr

     Visum og Pillepas

     Kursus for Nyansatte

     Mødelokaler

     Nyhedsbrev

     Kontakt personalet

     Sagsområder / Afdelinger


Grønlands Repræsentation

i Bruxelles

Grønlands Repræsentation

i Washington DC

Naalakkersuisut

Government of Greenland

Der kan ALENE gives tilladelse til indførsel af hunde til den sydlige del af Vestgrønland, der omfatter området fra Kangaamiut og sydover ned til Kap Farvel. Der gives IKKE tilladelse til indførsel af hunde i området nord for 66. breddegrad på Vestgrønland, der omfatter Sisimiut, Kangerlussuaq og nordover til og med Qaanaaq området, samt hele Østgrønland ned til Kap Farvel, øst for 44. vestlig længdegrad.


Indførsel af dyr - HUNDE

  1. Tilladelse fra hjemkommunen om hundehold
  2. Rabiesvaccinationsattest, der mindst 30 dage og højst 12 måneder gammel
  3. Vaccinationsattest(er) mod hundesyge og parvovirus infektion
  4. Sundhedsattest fra en dyrlæge, der højst må være 14 dage gammel
  5. Attestation for, at tævehunde er steriliseret
  6. Dokumentation for forsikringsforhold

Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.

Grønlands Repræsentation kan kun udstede tilladelse til indførsel af hunde, når følgende krav er opfyldt: