Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke


  • Besvarelse af henvendelser fra myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere om uddannelses- og forskningsrelaterede forhold
  • Kontakt til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsmyndigheder
  • Koordinering af og medvirken tilregeludarbejdelse indenfor departementets område
  • Fortolkning af regler på departementets område
  • Juridisk bistand indenfor departementets område
  • UNESCO
  • Nordisk samarbejde
  • De Grønlandske Huse


Claus Kleemann

Telefon: + 45 3283 3854

Mobil: + 45 4034 3126


IKIIN organisation