Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Skat

Skattestyrelsens afdeling varetager vejledning og service i relation til grønlands skat overfor danske arbejdsgivere, danske og grønlandske myndigheder samt skatteydere.

På skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl findes skattelovgingen og forskellige vejledninger vedr. skat, indførselsafgifter m.v.

For eksempel:

     •   Vedledning for tilflyttere

     •   Vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

     •   Oplysning om indførselsafgifter

     •   Grønlandske indførselsafgifter