Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Departement for Selvstændighed, Miljø og Natur samt Landbrug

Ansatte under direktoratet varetager følgende opågaver:

        •  International biodiversitet


Inge Thaulow

Tlf.:  +45 3283 3852

Mobil:  +45 3069 0047


International biodiversitet