Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Formandens Departement

Følgende opgaver varetages


Adam Worm

Tlf.: + 45 3283 3837

Mobil  +45 2040 9245

Ansvarlig for intern administration. Særlige opgaver for Udenrigsdirektoratet og andre departementer.  

  • ansvar for intern administration, særlige udenrigs sager og opgaver for andre departementer samt
  • særlige opgaver på indenrigs området