Sagsområder

På Repræsentationen bliver der udført opgaver for forskellige departementer og styrelser i Nuuk.

Der er sagsområder fra disse departementer og styrelser.


Formandens Departement

Følgende opgaver varetages

 • ansvar for intern administration, samt
 • særlige opgaver på indenrigs området

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Følgende opgaver varetages

 • rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale til Grønland

Departementet for Erhverv og Energi

Følgende opgaver varetages

 • opgaver på erhvervs- og energiområdet

Departementet for Miljø, Natur og Forskning

Følgende opgaver varetages

 • international biodiversitet

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Følgende opgaver varetages

 • Besvarelse af henvendelser fra myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere om uddannelses- og forskningsrelaterede forhold
 • Kontakt til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsmyndigheder
 • Koordinering af og medvirken tilregeludarbejdelse indenfor departementets område
 • Fortolkning af regler på departementets område
 • Juridisk bistand indenfor departementets område
 • UNESCO
 • Nordisk samarbejde
 • De Grønlandske Huse

Skattestyrelsen

Følgende opgaver varetages

Skattestyrelsens afdeling varetager vejledning og service i relation til grønlandsk skat overfor danske arbejdsgivere, danske og grønlandske myndigheder samt skatteydere.

På skattestyrelsens hjemmeside, aka.gl, findes skattelovgivningen og forskellige vejledninger vedr. skat, indførselsafgifter m.v.

For eksempel:

 • Vedledning for tilflyttere - download her
 • Vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende
 • Oplysning om indførselsafgifter
 • Grønlandske indførselsafgifter

Skattestyrelsen

Vejledning til tilflyttere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende


Departementet for Fiskeri og Fangst

Følgende opgaver varetages


Grønlands Naturinstitut

Følgende opgaver varetages

Afdelingen består af 2 seniorforskere og 3 forskere samt et variabelt antal studerende.

Der arbejdes med undersøgelser af hvaler, hvalros, isbjørn og fugle i Grønland i samarbejde med Grønlands Naturinstituts hovedkontor i Nuuk.

Indsatsområderne dækker:

 • flytællinger af havpattedyr
 • satellit sporing af hvaler, hvalrosser og isbjørne
 • aldersbestemmelse af havpattedyr
 • GIS arbejde i forbindelse med naturinstituttets undersøgelser samt undersøgelser af havfugle i Grønland
 • Afdelingen varetager opgaver i forbindelse med Grønlands medlemsskab af NAMMCO, IWC og JCNB
 • rådgivning i forbindelse med miljøvurdering af olieefterforsknings aktiviteter